Actievoorwaarden sparende klant

 1. Definities:
  1. Actie: het sparen van zegels op een spaarkaart middels het aankopen van producten bij SFG zelfbedieningsgroothandels welke spaarkaart – mits vol – door de klant kan worden ingewisseld voor een dinervoucher. De dinervoucher kan door de klant bij een Deelnemend Restaurant ingeleverd kan worden en geeft recht op € 15,-- korting op de rekening bij het Deelnemend Restaurant.
  2. Deelnemend Restaurant: restaurants of evenementen welke aangesloten zijn bij de Actie zodat dinervouchers bij deze restaurants en evenementen kunnen worden ingewisseld conform de in dit document gestelde voorwaarden.
  3. SFG: Sligro Food Group Nederland B.V., gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202.
 2. Klanten van SFG ontvangen in de periode van 18 juli 2019 tot 15 september 2019 bij besteding van iedere € 50,-- exclusief btw in een SFG zelfbedieningsgroothandels één zegel, zulks met een maximum van 20 zegels per factuur. Bestedingen via de SFG bezorgservice en bestedingen die zien op tabakswaren en emballage zijn uitgezonderd van de Actie.
 3. Van 18 juli 2019 tot 1 november 2019 kunnen - op vertoon van een Sligro klantenpas - volle spaarkaarten worden ingewisseld voor dinervouchers bij een SFG zelfbedieningsgroothandel. Dinervouchers kunnen tussen 1 september en 1 november 2019 ingeleverd worden bij deelnemende restaurants. 
 4. Ieder Deelnemend Restaurant kan – in afwijking op deze actievoorwaarden – aanvullende of afwijkende voorwaarden stellen welke van toepassing zijn de op de Actie. Deze eventuele aanvullende voorwaarden worden opgenomen op de website restaurantactie.sligro.nl.
 5. Een spaarkaart is vol wanneer zes originele zegels op één originele spaarkaart geplakt zijn.
 6. SFG en het Deelnemend Restaurant behouden zich het recht voor om volle spaarkaarten respectievelijk dinervouchers te weigeren die haar onrechtmatig of frauduleus voorkomen, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.
 7. Van 1 september 2019 tot 1 november 2019 kunnen dinervouchers worden ingewisseld bij Deelnemende Restaurants in ruil voor een korting van € 15,-- per dinervoucher op de rekening.
 8. Check de website restaurantactie.sligro.nl voor een overzicht van de Deelnemend Restaurants. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. SFG behoudt zich het recht voor restaurants toe te voegen dan wel te verwijderen.
 9. Dinervouchers zijn niet (ook niet gedeeltelijk) inwisselbaar voor geld noch kunnen deze worden verkocht of overgedragen.
 10. Een dinervoucher is in éénmalig en in zijn geheel in te ruilen. Indien niet de volledige waarde van de dinervoucher wordt besteed, vindt geen restitutie van enig bedrag plaats.
 11. Deze actie is niet geldig in combinatie met enige andere actie en/of aanbieding, tenzij het Deelnemend Restaurant anders bepaalt.
 12. SFG, het Deelnemend Restaurant en eventueel de door (één van) hen ingeschakelde hulppersonen of derde(n), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de Actie.
 13. SFG behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen en/of deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 14. Deelname aan de Actie staat open voor alle Sligro klantenpashouders.
 15. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende de Actie en deze actievoorwaarden kunt u terecht op marketing@sligro.nl.
 16. Persoonsgegevens die SFG mogelijk verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie worden vertrouwelijk en conform de AVG behandeld. Kijk op restaurantactie.sligro.nl voor de privacy policy.
 17. Door deelname aan de Actie verklaart klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden waarvan een afschrift tevens beschikbaar is via de website restaurantactie.sligro.nl.
 18. Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze voorwaarden en/of Actie worden voorgelegd aan de rechter te ’s-Hertogenbosch.