Actievoorwaarden spaarklanten 2021

Voorwaarden Actie

 1. Definities:
  1. Actie: het sparen van zegels op een spaarkaart middels het aankopen van producten bij SFG zelfbedieningsgroothandels welke spaarkaart – mits vol – door de klant kan worden ingewisseld voor een dinervoucher. De dinervoucher kan door de klant bij een Deelnemend Restaurant ingeleverd worden en geeft recht op maximaal € 15,-- korting op de rekening bij het Deelnemend Restaurant.
  2. Deelnemend Restaurant: restaurants of evenementen welke aangesloten zijn bij de Actie zodat dinervouchers bij deze restaurants en evenementen kunnen worden ingewisseld conform de in dit document gestelde voorwaarden.
  3. SFG: Sligro Food Group Nederland B.V., gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202.
 2. Klanten van SFG ontvangen in de periode van 22 juli 2021 tot en met 20 september 2021 bij besteding van iedere € 50,-- exclusief btw in een SFG zelfbedieningsgroothandels één zegel, zulks met een maximum van 20 zegels per factuur. Bestedingen via de SFG bezorgservice en bestedingen die zien op tabakswaren en emballage zijn uitgezonderd van de Actie.
 3. Van 1 september 2021 tot 1 november 2021 kunnen - op vertoon van een Sligro klantenpas - volle spaarkaarten worden ingewisseld voor dinervouchers bij een SFG zelfbedieningsgroothandel.
 4. Een spaarkaart is vol wanneer zes originele zegels op één originele spaarkaart geplakt zijn.
 5. SFG en het Deelnemend Restaurant behouden zich het recht voor om volle spaarkaarten respectievelijk dinervouchers te weigeren die haar onrechtmatig of frauduleus voorkomen, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.
 6. Van 1 september 2021 tot en met 1 november 2021 kunnen dinervouchers worden ingewisseld bij Deelnemende Restaurants in ruil voor een korting van € 15,-- per dinervoucher op de rekening. Indien en voor zover deze periode onderbroken wordt door sluiting van de horeca in verband met COVID 19, dan zal deze Actie met het aantal dagen dat de horeca gesloten was, worden verlengd.
 7. Check de website www.restaurantactie.sligro.nl voor een overzicht van de Deelnemend Restaurants. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. SFG behoudt zich het recht voor restaurants toe te voegen dan wel te verwijderen.
 8. Dinervouchers zijn niet (ook niet gedeeltelijk) inwisselbaar voor geld noch kunnen deze worden verkocht of overgedragen.
 9. Een dinervoucher is in éénmalig en in zijn geheel in te ruilen. Indien niet de volledige waarde van de dinervoucher wordt besteed, vindt geen restitutie van enig bedrag plaats. 
 10. Deze actie is niet geldig in combinatie met enige andere actie en/of aanbieding.
 11. SFG, het Deelnemend Restaurant en eventueel de door (één van) hen ingeschakelde hulppersonen of derde(n), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de Actie.
 12. SFG behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen of uit te stellen en/of deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 13. Deelname aan de Actie staat open voor alle Sligro klantenpashouders.
 14. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende de Actie en deze actievoorwaarden kunt u terecht op info@sligro.nl.  
 15. Persoonsgegevens die SFG mogelijk verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie worden vertrouwelijk en conform de AVG behandeld. Kijk op www.restaurantactie.sligro.nl voor de privacy policy.
 16. Door deelname aan de Actie verklaart klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden waarvan een afschrift tevens beschikbaar is via de website www.restaurantactie.sligro.nl.  
 17. Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze voorwaarden en/of Actie worden voorgelegd aan de rechter te ’s-Hertogenbosch.
 18. In verband met de huidige en eventuele toekomstige overheidsmaatregelen als gevolg van het Covid 19 virus behoudt SFG zich het recht voor om de Actie te annuleren, voortijdig te beëindigen of uit te stellen, waardoor de in deze voorwaarden genoemde data door SFG gewijzigd kunnen worden. Hieruit kan nimmer een recht op schadevergoeding voortvloeien.

 

 

Wij maken gebruik van cookies

Om jouw bezoek aan deze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken en het gebruik van deze website te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Ook plaatsen we cookies zodat we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen en kun je dankzij cookies informatie van onze website delen via social media. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.

Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.

Akkoord Cookie instellingen